UW INKOMEN

Waarborg uw financiën

Ook als ondernemer kunt u door ziekte of ongeval even aan het bed gekluisterd zijn. Focus dan gerust op uw genezing. We plannen samen met u een appeltje voor de dorst in. En we zorgen voor een snelle uitkering als dat nodig is.

Onze inkomensverzekeringen

Gewaarborgd inkomen  
Sociaal VAPZ  

Een ernstig ongeval of langdurige ziekte: u wenst het niemand toe. En u wilt natuurlijk ook niet dat het u overkomt, zeker als u instaat voor uw eigen zaak. Wij zorgen voor een garantie op inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid. U hebt de keuze of we u bijstaan tot uw pensioenleeftijd of voor een specifieke periode.

Welk bedrag ontvangt u?
Valt u door ziekte onverwacht uit? Dan heeft dat vaak een onmiddellijke impact op uw inkomsten – zeker als u een eenmanszaak hebt of alleenwerkend patroon bent. Ondertussen lopen uw vaste (bedrijfs)kosten wel door. Met een verzekering voor gewaarborgd inkomen verzacht u die klap. Samen met u zoeken we de oplossing die binnen uw budget valt én u (bij tegenslag) een rustgevend bedrag ter aanvulling van uw inkomen uitkeert. Deze geldsom verhoogt de uitkering van uw ziekenfonds. Zo behoudt u een normaal inkomen.

Combineer het met pensioenopbouw
U kunt ook kiezen voor een sociaal vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). U geniet in dat geval eveneens extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust. De premies zijn volledig aftrekbaar van uw belastingen. Met een sociaal VAPZ kiest u voor zekerheid: op al uw gestorte premies verdient u een gegarandeerde interestopbrengst. U gaat dus voor een maximale bescherming én sociale voordelen!